НасловнаВестиШКОЛСКО ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА У ЏУДОУ
Датум објаве: 09.05.2024.

ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА У ЏУДОУ

Поштовани,


Обавештавамо Вас да ће се Регионално – Београдско школско појединачно првенство за ученике/це основних и средњих школа (м + ж) одржати у среду 15. маја 2024. године у УВЦ „Шумице“, Устаничка 125/1, у Београду.


ОРГАНИЗАТОР: Џудо савез Београда

СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА: Једноструки репесаж на 5 борилишта

САТНИЦА ТАКМИЧЕЊА:

ГРУПА I, II, III, IV, V и VI

07:30-08:00 контролно мерење

07:30-09:00 пријава такмичара

08:00-09:00 званично мерење

09:00 жреб

10:00 почетак такмичења


ПРВЕНСТВО СЕ ОРГАНИЗУЈЕ У СЛЕДЕЋИМ ТЕЖИНСКИМ КАТЕГОРИЈАМА:


ОСНОВНА ШКОЛА

ГРУПА РАЗРЕД КАТЕГОРИЈЕ (КГ)

I УЧЕНИЦИ 1-2 РАЗРЕД -22, -25, -28, -31, -34, -38, -42, -46, +46

УЧЕНИЦЕ 1-2 РАЗРЕД -22, -25, -28, -31, -34, -38, +38

II УЧЕНИЦИ 3-4 РАЗРЕД -22, -25, -28, -31, -34, -38, -42, -46, -50, +50

УЧЕНИЦЕ 3-4 РАЗРЕД -22, -25, -28, -31, -34, -38, -43, +43

III УЧЕНИЦИ 5-6 РАЗРЕД -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66

УЧЕНИЦЕ 5-6 РАЗРЕД -32, -36, -40, -44, -48, -52, -56, +56

IV УЧЕНИЦИ 7-8 РАЗРЕД -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81

УЧЕНИЦЕ 7-8 РАЗРЕД -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63


СРЕДЊА ШКОЛА

ГРУПА РАЗРЕД КАТЕГОРИЈЕ (КГ)

V УЧЕНИЦИ I-II РАЗРЕД -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90

УЧЕНИЦЕ I-II РАЗРЕД -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70

VI УЧЕНИЦИ III-IV РАЗРЕД -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100

УЧЕНИЦЕ III-IV РАЗРЕД -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78


Такмичење се одржава према такмичарском правилнику ЏСС.


ТОЛЕРАНЦИЈА ТЕЖИНЕ 1кг. за ученике/це ГРУПЕ V и VI, за остале ГРУПЕ нема.


ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА на такмичењу:

* ТАКМИЧАРСКА КЊИЖИЦА ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ или ШКОЛСКА СПОРТСКА КЊИЖИЦА попуњена (слика, печат преко слике, потпис директора


* ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД – оригинал, не старији од 6 месеци.


У прилогу дописа достављамо:

ПРИЈАВНИ ЛИСТ (ученици – ученице)


РОК за достављање ПРИЈАВЕ је петак 10. мај 2024. године до 14:00 часова. Накнадне пријаве се неће уважити.


Пријавни лист треба попунити читко штампаним словима са потписом директора, професора и печатом школе.


ПРИЈАВЕ послати на е-mаil: sekretar@jsb.rs


Право наступа имају само РЕДОВНИ ученици/це основних и средњих школа.

Осигурање такмичара на терет школа.


Четири првопласирана ученика/це из ГРУПЕ III, IV, V и VI у свакој тежинској категорији стичу пласман за Школску Олимпијаду Србије, која се одржава 29. маја 2024. године у Новом Саду.


ГРУПА I и II нема права учествовања на Школској Олимпијади Србије.


Такмичари морају да имају бели (прво прозвани) и плави (друго прозвани) појас.


Организатор неће сносити никакву одговорност у случају непоштовања сатнице, недостатка потребне

документације, а то произведе последице забране наступа такмичара. Одговорност сносе школе.


Клубови Џудо савеза Београда могу пријавити такмичаре преко c-panela ЏСС најкасније до уторка 14.05.2024. до 24:00 часова.


Контакт: +381 (0)63 8242186 - Милун Делић

+381 (0)63 228007 - Сокол Укић

+381 (0)64 2709094 - Џудо савез Београда

Спортски поздрав, Комисија ЏСС за развој џудо спорта у школама

Милун Делић


Сличне вести


Последње вести