НасловнаРуководство савеза

Руководство савеза

Председник
скупштине

Сокол
УКИЋ

Сокол Укић

Потпредседник
скупштине

Милош
МАРКОВИЋ

Милош Марковић

Генерални
секретар

Мирјана
ЂИНОВИЋ

Мирјана Ђиновић

Технички
секретар

Пеђа
БОСАНАЦ

Пеђа Босанац

Управни одбор

Горан
ВУЦЕЉА

Горан Вуцеља

Славиша
НЕРАНЏИЋ

Славиша Неранџић

Бранко
РАШОВИЋ

Бранко Рашовић

Никола
НИКОЛИЋ

Никола Николић

Немања
ПЕТРОВИЋ

Немања Петровић

Председник
Такмичарске
комисије

Станка
САВИЋ

Станка Савић

Председник
Судијске
комисије

Владан
ГАЧИЋ

Владан Гачић

Председник
Надзорног
комисије

Дарко
СТОШИЋ

Дарко Стошић

Надзорни одбор

Синиша
ТАСИЋ

Синиша Тасић

Раде
МАЛЕШ

Раде Малеш